Cựu thủ môn QK7
từ 12-09-2019 08:36:31
Hải Phòng có phông văn hóa cực gần Nam Định
Lngt
từ 12-09-2019 07:36:59
Đúng là c hó
Nguyên văn Bất Bình
từ 12-09-2019 00:35:48
Vô văn hoá thật. Hết chỗ nói.
Nsk
từ 11-09-2019 23:46:20
Những kẻ đốt, bắn pháo hẳn đêm nay ngủ ngon và tự hào lắm!
Công c
từ 11-09-2019 22:31:57
Mình để ý thấy nam định từ bhl đến cầu thủ họ cứ hổ báo thế nào. Nhất là đá sân nhà.hôm nay thua từ trên xuống dưới.
Bongda
từ 11-09-2019 23:54:41
Ý thức kém nói đại đi, toàn một đám phá hoại vô giáo dục. Đúng là tiền có thể mua được nhiều thứ trừ ý thức.