Lăng kính

Dư âm Tottenham 1-2 Liverpool: Quyết định bởi 'tinh thần Mourinho'

Dư âm Tottenham 1-2 Liverpool: Quyết định bởi "tinh thần Mourinho"

Tottenham giữ bóng nhiều gấp rưỡi so với đội khách Liverpool (60% so với 40%) trong gần suốt trận, nhưng ưu thế ấy hoàn toàn không dẫn đến điều gì đáng kể.

X