Chuyển nhượng 13/7: Real tiến hành đàm phán với cha của Neymar