Công Phượng dự bị trận HAGL thắng Nam Định do sức khỏe

Thiên Minh