LỊCH THI ĐẤU

GIẢI BÓNG ĐÁ VÔ ĐỊCH QUỐC GIA - EXIMBANK 2014
 
NgàyGiờNhà
Khách
VÒNG 1
T7, 11/1/201416h00Hà Nội T&T 4 - 2 Becamex Bình Dương

15h00Than Quảng Ninh0 - 1 Sông Lam Nghệ An

17h00Đồng Nai2 - 2 XM The Vissai N.Bình
CN, 12/1/201416h30SHB Đà Nẵng 3 - 1 Đồng Tâm Long An

16h30QNK Quảng Nam 1 - 0 Hùng Vương An Giang

17h00XM Vicem Hải Phòng 0 - 0 Thanh Hóa


Hoàng Anh Gia Lai
Nghỉ
VÒNG 2

T6, 17/1/201416h00Hoàng Anh Gia Lai1 - 4
Hà Nội T&T

16h00XM The Vissai N.Bình 1 - 3 Than Quảng Ninh
T7, 18/1/201417h00Đồng Tâm Long An 2 - 2 XM Vicem Hải Phòng

16h00Thanh Hóa 1 - 0 SHB Đà Nẵng
CN, 19/1/201416h00Hùng Vương An Giang 0 - 0 Đồng Nai

17h00Sông Lam Nghệ An 6 - 1 QNK Quảng Nam


Becamex Bình Dương
Nghỉ
VÒNG 3
T4, 22/1/201416h00Hà Nội T&T 1 - 3 XM The Vissai N.Bình

T7, 25/1/201417h00Sông Lam Nghệ An 1 - 2 Thanh Hóa

16h30QNK Quảng Nam 1 - 1 XM Vicem Hải Phòng

17h00Becamex Bình Dương 0 - 0 Than Quảng Ninh
CN, 26/1/201416h30SHB Đà Nẵng 2 - 2 Đồng Nai

17h00Đồng Tâm Long An 2 - 2 Hoàng Anh Gia Lai


Hùng Vương An Giang
Nghỉ
VÒNG 4
CN, 9/2/201417h00XM Vicem Hải Phòng 2 - 0 Hùng Vương An Giang

16h00Thanh Hóa 2 - 1 Becamex Bình Dương

15h00Than Quảng Ninh 3- 0 Đồng Tâm Long An

16h00Hoàng Anh Gia Lai 3 - 1 Sông Lam Nghệ An

16h00XM The Vissai N.Bình 1 - 1 SHB Đà Nẵng


QNK Quảng Nam
Nghỉ
VÒNG 5
T7, 15/2/201416h00Hà Nội T&T 5 - 2XM Vicem Hải Phòng

16h00Hùng Vương An Giang 1 - 2 Thanh Hóa

16h30SHB Đà Nẵng 2 - 2 Than Quảng Ninh
CN, 16/2/201416h30QNK Quảng Nam 3 - 5 Hoàng Anh Gia Lai

16h00XM The Vissai N.Bình 2 - 2 Đồng Tâm Long An

17h00Becamex Bình Dương 4 - 1 Đồng Nai


Sông Lam Nghệ An
Nghỉ
VÒNG 6
T6, 21/2/201416h00Thanh Hóa 3 - 1 Hà Nội T&T

16h30SHB Đà Nẵng 2 - 1 Sông Lam Nghệ An

15h00Than Quảng Ninh 3 - 2 Hoàng Anh Gia Lai

16h00Hùng Vương An Giang 1 - 4 Becamex Bình Dương
T7, 22/2/201417h00XM Vicem Hải Phòng 1 - 2 Đồng Nai

17h00Đồng Tâm Long An 0 - 2 QNK Quảng Nam


XM The Vissai N.Bình
Nghỉ
VÒNG 7
T4, 26/2/201416h00Hoàng Anh Gia Lai 1 - 1 Becamex Bình Dương

17h00Hải Phòng 2 - 1 SHB Đà Nẵng

17h00Sông Lam Nghệ An 1 - 0 Hùng Vương An Giang
T5, 27/2/201417h00Thanh Hóa 2 - 1 Đồng Tâm Long An

16h00Đồng Nai 1 - 3 Than Quảng Ninh


Hà Nội T&T
Nghỉ

BÙ VÒNG 7
T6, 7/3/201416h30QNK Quảng Nam ? - ? XM The Vissai N.BìnhVÒNG 8
T7, 15/3/201417h00Đồng Tâm Long An 1 - 1 Đồng Nai

16h00Than Quảng Ninh 0 - 3 XM Vicem Hải Phòng
CN, 16/3/201416h00Hoàng Anh Gia Lai 2 - 0 Hùng Vương An Giang

17h00Becamex Bình Dương 5 - 2 QNK Quảng Nam


SHB Đà Nẵng
Nghỉ
VÒNG 9
T7, 22/3/201416h00Thanh Hóa 2 - 0 QNK Quảng Nam

16h00Hùng Vương An Giang 1 - 2 SHB Đà Nẵng

17h00Sông Lam Nghệ An 3- 1 Hải Phòng
CN, 23/3/201416h00Than Quảng Ninh 1 - 2 Hà Nội T&T

17h00Đồng Nai 3 - 2 Hoàng Anh Gia Lai
T2, 24/3/201417h00Becamex Bình Dương 5 - 2 XM The Vissai N.Bình


Đồng Tâm Long An
Nghỉ
VÒNG 10
T6, 28/3/201416h00Hùng Vương An Giang2- 2 XM The Vissai N.Bình

17h00Đồng Tâm Long An 1 - 6 Hà Nội T&T
T7, 29/3/201416h30QNK Quảng Nam 6 - 3 Than Quảng Ninh

17h00Sông Lam Nghệ An 0 - 1 Đồng Nai
CN, 30/3/201416h00Hoàng Anh Gia Lai 1 - 1 Thanh Hóa

16h30SHB Đà Nẵng 1 - 3 Becamex Bình Dương


Hải Phòng
Nghỉ
VÒNG 11
T7, 5/4/201417h00Hải Phòng 1 - 1 Hoàng Anh Gia Lai

17h00Đồng Nai 5 - 1 QNK Quảng Nam
CN, 6/4/201416h00Than Quảng Ninh 2 - 0 Hùng Vương An Giang

17h00Becamex Bình Dương 3 - 1 Đồng Tâm Long An


Thanh Hóa
Nghỉ
VÒNG 12
T7, 12/4/201417h00XM Vicem Hải Phòng 0 - 2 Becamex Bình Dương

17h00Đồng Nai 8 - 0 Thanh Hóa

16h30QNK Quảng Nam 0 - 3 SHB Đà Nẵng
CN, 13/4/201417h00Sông Lam Nghệ An 2 - 2 Đồng Tâm Long An
T2, 14/4/201416h00Hùng Vương An Giang
3 - 4
Hà Nội T&T

VÒNG 13
T6, 18/4/2014
16h00Thanh Hóa 3 - 2 Than Quảng Ninh
T7, 19/4/201416h00Hà Nội T&T 2 - 2 QNK Quảng Nam

16h30SHB Đà Nẵng 1 - 1 Hoàng Anh Gia Lai
CN, 20/4/201417h00Becamex Bình Dương 2 - 1 Sông Lam Nghệ An

17h00Đồng Tâm Long An 3 - 1 Hùng Vương An Giang


Đồng Nai
Nghỉ
VÒNG 14
T7, 26/4/201416h00Hùng Vương An Giang 2 - 0 Đồng Tâm Long An

16h00Than Quảng Ninh 1 - 0 Thanh Hóa

16h00Hoàng Anh Gia Lai 4 - 5 SHB Đà Nẵng

18h00Sông Lam Nghệ An 0 - 2 Becamex Bình Dương
T2, 28/4/201417h00QNK Quảng Nam 3 - 3 Hà Nội T&T


Đồng Nai
Nghỉ
VÒNG 15
T7, 3/5/201417h00Becamex Bình Dương ? - ? XM Vicem Hải Phòng

17h00Thanh Hóa ? - ? Đồng Nai
CN, 4/5/201417h00Hà Nội T&T ? - ? Hùng Vương An Giang

17h00SHB Đà Nẵng ? - ? QNK Quảng Nam

17h00Đồng Tâm Long An ? - ? Sông Lam Nghệ An


Than Quảng Ninh
Nghỉ
VÒNG 16
T6, 23/5/201417h00SHB Đà Nẵng ? - ? Hà Nội T&T

T7, 24/5/201417h00QNK Quảng Nam ? - ? Đồng Nai

CN, 25/5/201416h00Hùng Vương An Giang ? - ? Than Quảng Ninh

16h00Hoàng Anh Gia Lai ? - ? XM Vicem Hải Phòng

18h00Sông Lam Nghệ An ? - ? XM The Vissai N.Bình


Thanh Hóa
Nghỉ
BÙ VÒNG 4
T4, 28/5/201417h00Đồng Nai ? - ? Hà Nội T&T
VÒNG 17
T7, 31/5/201417h00Thanh Hóa ? - ? Hoàng Anh Gia Lai

16h00Than Quảng Ninh ? - ? QNK Quảng Nam
CN, 1/6/201417h00Đồng Nai ? - ? Sông Lam Nghệ An

17h00Hà Nội T&T ? - ? Đồng Tâm Long An

17h00Becamex Bình Dương ? - ? SHB Đà Nẵng

17h00XM The Vissai N.Bình ? - ? Hùng Vương An Giang


XM Vicem Hải Phòng
Nghỉ
VÒNG 18
T6, 6/6/201417h00Hà Nội T&T ? - ? Than Quảng Ninh

17h00XM Vicem Hải Phòng ? - ? Sông Lam Nghệ An

17h00XM The Vissai N.Bình ? - ? Becamex Bình Dương
T7, 7/6/201416h00Hoàng Anh Gia Lai ? - ? Đồng Nai

17h00SHB Đà Nẵng ? - ? Hùng Vương An Giang
CN, 8/6/201417h00QNK Quảng Nam ? - ? Thanh Hóa

17h00Đồng Tâm Long An
Nghỉ
VÒNG 19
T7, 14/6/201417h00XM Vicem Hải Phòng ? - ? Than Quảng Ninh

17h00Thanh Hóa ? - ? XM The Vissai N.Bình

17h00QNK Quảng Nam ? - ? Becamex Bình Dương

17h00Đồng Nai ? - ? Đồng Tâm Long An
CN, 15/6/201416h00Hùng Vương An Giang ? - ? Hoàng Anh Gia Lai

18h00Sông Lam Nghệ An ? - ? Hà Nội T&T


SHB Đà Nẵng
Nghỉ
VÒNG 20
T7, 21/6/201417h00SHB Đà Nẵng ? - ? XM Vicem Hải Phòng

16h00Hùng Vương An Giang ? - ? Sông Lam Nghệ An

17h00Đồng Tâm Long An ? - ? Thanh Hóa
CN, 22/6/201416h00Than Quảng Ninh ? - ? Đồng Nai

17h00Becamex Bình Dương ? - ? Hoàng Anh Gia Lai

17h00XM The Vissai N.Bình ? - ? QNK Quảng Nam


Hà Nội T&T
Nghỉ
VÒNG 21
T5, 26/6/201417h00Hà Nội T&T ? - ? Thanh Hóa

18h00Sông Lam Nghệ An ? - ? SHB Đà Nẵng
T7, 28/6/201417h00QNK Quảng Nam ? - ? Đồng Tâm Long An

17h00Đồng Nai ? - ? XM Vicem Hải Phòng
CN, 29/6/201416h00Hoàng Anh Gia Lai ? - ? Than Quảng Ninh

17h00Becamex Bình Dương ? - ? Hùng Vương An Giang


XM The Vissai N.Bình
Nghỉ
BÙ VÒNG 11
T3, 1/7/201417h00Hà Nội T&T ? - ? SHB Đà Nẵng
T4, 2/7/201417h00XM The Vissai N.Bình ? - ? Sông Lam Nghệ An
VÒNG 22
T7, 5/7/201417h00Đồng Nai ? - ? Becamex Bình Dương

16h00Hoàng Anh Gia Lai ? - ? QNK Quảng Nam

17h00Thanh Hóa ? - ? Hùng Vương An Giang
CN, 6/7/201417h00XM Vicem Hải Phòng ? - ? Hà Nội T&T

16h00Than Quảng Ninh ? - ? SHB Đà Nẵng

17h00Đồng Tâm Long An ? - ? XM The Vissai N.Bình


Sông Lam Nghệ An
Nghỉ
BÙ VÒNG 8 VÀ 16
T6, 11/7/201417h00Hà Nội T&T ? - ? Sông Lam Nghệ An

17h00XM The Vissai N.Bình ? - ? Thanh Hóa

17h00Đồng Tâm Long An ? - ? Becamex Bình Dương
VÒNG 23
T7, 2/8/201417h00Hà Nội T&T ? - ? Đồng Nai

17h00SHB Đà Nẵng ? - ? XM The Vissai N.Bình

17h00Sông Lam Nghệ An ? - ? Hoàng Anh Gia Lai
CN, 3/8/201416h00Hùng Vương An Giang ? - ? XM Vicem Hải Phòng

17h00Đồng Tâm Long An ? - ? Than Quảng Ninh

17h00Becamex Bình Dương ? - ? Thanh Hóa


QNK Quảng Nam
Nghỉ
VÒNG 24
CN, 10/8/201417h00XM Vicem Hải Phòng ? - ? QNK Quảng Nam

17h00Thanh Hóa ? - ? Sông Lam Nghệ An

17h00Đồng Nai ? - ? SHB Đà Nẵng

17h00Than Quảng Ninh ? - ? Becamex Bình Dương

17h00Hoàng Anh Gia Lai ? - ? Đồng Tâm Long An

17h00XM The Vissai N.Bình ? - ? Hà Nội T&T


Hùng Vương An Giang
Nghỉ
VÒNG 25
CN, 17/8/201417h00XM Vicem Hải Phòng ? - ? Đồng Tâm Long An

17h00SHB Đà Nẵng ? - ? Thanh Hóa

17h00QNK Quảng Nam ? - ? Sông Lam Nghệ An

17h00Đồng Nai ? - ? Hùng Vương An Giang

17h00Hà Nội T&T ? - ? Hoàng Anh Gia Lai

17h00Than Quảng Ninh ? - ? XM The Vissai N.Bình


Becamex Bình Dương
Nghỉ
VÒNG 26
CN, 24/8/201416h00Đồng Tâm Long An ? - ? SHB Đà Nẵng

16h00Thanh Hóa ? - ? XM Vicem Hải Phòng

16h00Sông Lam Nghệ An ? - ? Than Quảng Ninh

16h00Hùng Vương An Giang ? - ? QNK Quảng Nam

16h00XM The Vissai N.Bình ? - ? Đồng Nai

16h00Becamex Bình Dương ? - ? Hà Nội T&T


Hoàng Anh Gia Lai
Nghỉ
  BẢNG XẾP HẠNG
TT Đội bóng Trận +/- Điểm
1 Than Quảng Ninh 8 5 16
2 Thanh Hóa 8 -1 16
3 B. Bình Dương 7 8 15
4 Hải Phòng 8 6 15
5 Đồng Tâm Long An 8 6 14
6 Sông Lam Nghệ An 8 4 14
7 Sanna Khánh Hoà 8 4 13
8 Hà Nội T&T 7 0 9
9 Đồng Tháp 8 -5 8
10 Hoàng Anh Gia Lai 8 -3 7
11 QNK Quảng Nam 8 -4 7
12 SHB Đà Nẵng 8 -2 6
13 XSKT Cần Thơ 8 -8 5
14 Đồng Nai 8 -10 4
© BÁO BÓNG ĐÁ - Trang thông tin điện tử tổng hợp
Giấy phép: số 265/GP - TTĐT cấp ngày 20-12-2010
Điều khoản     |     Bản quyền     |     Liên hệ     |     Trợ giúp
© Copyright 2011 Bongdaplus.vn, All rights reserved   -   ® Chỉ được phát hành lại thông tin từ Bongdaplus.vn khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Bóng đá