Sắc màu Nuti Café V.League 2018: Sân chơi cho mọi đối tượng

Hồng Quảng
  09:36 ngày 21-03-2018
Cuộc thi ảnh “Sắc màu Nuti Café V.League 2018” do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức sẽ là sân chơi cho mọi đối tượng, kể cả những người chụp ảnh không chuyên.