HLV PARK HANG SEO

Hồ Khắc Ngọc: ‘X-Factor’ của HLV Park Hang Seo

Hồ Khắc Ngọc: ‘X-Factor’ của HLV Park Hang Seo

Với “trái tim” của SLNA - Hồ Khắc Ngọc, ĐT Việt Nam sẽ có thêm những giải pháp tấn công mang tính đột biến. Hay nói cách khác, tiền vệ này là “X- Factor” (nhân tố bí ấn) mà HLV Park Hang Seo đang kiếm tìm.

Kết quả thi đấu bóng đá
Bảng xếp hạng thi đấu bóng đá
X