Tường thuật - Kết quả trận đấu - Bình luận sau trận

World Cup U20

U20 World Cup: Việt Nam cùng bảng với Pháp, New Zealand và Honduras

U20 World Cup: Việt Nam cùng bảng với Pháp, New Zealand và Honduras

Lễ bốc thăm U20 World Cup đã có kết quả, U20 Việt Nam cùng bảng E với Pháp, New Zealand và Honduras. Đây là bảng nhẹ nhất trong số tất cả các bảng.

        X