Bình chọn [Đã kết thúc]

Theo bạn, ai là cầu thủ xuất sắc nhất trận Olympic Việt Nam vs Olympic Bahrain?