Bình chọn [Đã kết thúc]

Theo bạn, ai sẽ là chủ nhân của Quả bóng vàng 2018?