VPF

VPF tìm ứng viên cho chức danh TGĐ

VPF tìm ứng viên cho chức danh TGĐ

Mặc dù Hội đồng quản trị VPF bác đề nghị thôi chức Tổng giám đốc, nhưng ông Trần Anh Tú vẫn bày tỏ mong muốn được rút lui trong thời điểm thích hợp.

Bảng xếp hạng thi đấu bóng đá
X