WI FI

KRACK: Lỗ hổng tấn công mạng Wi-Fi toàn cầu

KRACK: Lỗ hổng tấn công mạng Wi-Fi toàn cầu

Sau khi xuất hiện thông tin mạng Wi-Fi bị bẻ khóa thành công qua phương thức tấn công KRACK, Microsoft ngay lập tức tung bản vá lỗi và tuyên bố người dùng Windows an toàn.

Bảng xếp hạng thi đấu bóng đá
X