14/06Nga22:00Saudi Arabia
  15/06Ai Cập19:00Uruguay
  Morocco22:00Iran
  16/06Bồ Đào Nha01:00Tây Ban Nha
  Pháp17:00Australia
   © 2018 - Chuyên trang World Cup 2018 của Báo Bóng đá.