00:00 ngày 30/06/2022
Eastern
vs
CPK
11-08
HJK
0.88
0 : 1/2
0.96
12-08
0.85
0 : 1 3/4
0.99
0.89
1/4 : 0
0.95
0.90
1 : 0
0.94
AEK
0.77
0 : 3/4
-0.93
11-08
1.00
1 : 0
0.80
0.91
0 : 1/4
0.89
-0.97
0 : 1 1/4
0.77
12-08
-0.95
0 : 1/4
0.87
12-08
0.93
0 : 3/4
0.91
-0.91
0 : 1/4
0.75
12-08
0.96
0 : 1
0.94
12-08
-0.89
0 : 1 1/4
0.79
12-08
1.00
1/4 : 0
0.80
12-08
-0.97
0 : 1 1/4
0.89
-0.98
0 : 1/2
0.90
12-08
0.88
0 : 1/4
-0.98
11-08
0.89
1 : 0
0.99
12-08
0.97
0 : 1/4
0.93
11-08
0.80
1 1/4 : 0
-0.92
11-08
0.81
0 : 3/4
-0.91
-0.98
0 : 0
0.88
12-08
0.82
0 : 1/4
-0.92
11-08
0.85
0 : 0
0.99
12-08
0.79
0 : 3/4
-0.95
1.00
0 : 1/2
0.84
0.76
0 : 1 1/2
-0.92
0.92
0 : 1
0.92
0.82
0 : 3/4
-0.98
0.87
0 : 3/4
0.97
0.83
0 : 0
-0.99
0.79
0 : 1 3/4
-0.95
0.78
1/4 : 0
-0.94
0.96
3/4 : 0
0.88
-0.86
0 : 1/2
0.70
0.92
0 : 1/4
0.92
-0.98
0 : 1 1/2
0.82
AZ
1.00
0 : 2
0.84
0.98
0 : 2 1/4
0.86
Danh sách giải đấu

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x