05:15 ngày 18/05/2022
Caracas
0 - 0 FT
The Strongest
HT: 0 - 0    
27-06
CPK
68
-0.83
0 : 0
0.71
27-06
0.96
0 : 1/2
0.96
27-06
0.69
0 : 1/4
-0.85
26-06
0.96
0 : 0
0.96
27-06
0.99
0 : 1/4
0.93
0.81
0 : 1 1/4
-0.89
-0.78
0 : 3/4
0.70
27-06
0.86
0 : 3/4
0.98
0.80
1/4 : 0
-0.96
26-06
0.18
0 : 0
-0.30
0.77
0 : 0
-0.89
26-06
0.73
0 : 0
-0.81
-0.92
0 : 0
0.84
-0.85
0 : 0
0.77
24'
ADT
0.79
0 : 1/4
-0.95
27-06
0.80
1/2 : 0
-0.96
0.84
0 : 3/4
1.00
0.69
0 : 3/4
-0.85
-0.67
0 : 0
0.59
HT
-0.92
1/2 : 0
0.84
27-06
0.64
0 : 1/4
-0.80
0.84
0 : 1/2
1.00
0.68
0 : 1/4
-0.84
0.84
0 : 3/4
1.00
1.00
0 : 1/2
0.84
0.83
0 : 0
-0.99
0.59
0 : 3/4
-0.75
0.82
0 : 0
-0.98
0.74
0 : 1/4
-0.90
27-06
0.99
0 : 3/4
0.85
27-06
-0.86
0 : 0
0.78
0.97
3/4 : 0
0.95
0.91
0 : 1
-0.99
0.82
0 : 1/4
-0.90
0.95
0 : 1/4
0.97
Danh sách giải đấu

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x