00:00 ngày 15/05/2022
QRM
3 - 1 FT
Dunkerque
HT: 1 - 1    
51
0.98
0 : 1/4
0.94
35'
QRM
-0.97
0 : 1/4
0.89
25-05
0.88
0 : 1/2
-0.98
0.95
0 : 1
0.95
0.90
0 : 1/2
1.00
0.78
0 : 2 3/4
-0.88
0.88
0 : 1 1/2
-0.98
1.00
0 : 3/4
0.90
26-05
0.83
0 : 2 1/4
-0.99
-0.92
1/4 : 0
0.76
0.99
0 : 1/2
0.85
0.96
0 : 2
0.88
-0.97
0 : 1/2
0.81
0.99
0 : 1/2
0.85
25-05
0.89
0 : 0
-0.99
-0.99
0 : 1 1/2
0.89
0.95
0 : 2
0.95
0.95
0 : 2
0.95
0.85
0 : 2 1/2
-0.95
26-05
-0.95
0 : 1/2
0.85
0.80
0 : 2 1/2
-0.90
1.00
0 : 1/4
0.90
0.91
0 : 1
0.99
0.86
0 : 0
-0.96
0.96
0 : 1 1/4
0.94
25-05
0.97
3/4 : 0
0.95
0.96
0 : 1/4
0.96
0.97
0 : 0
0.95
0.79
0 : 0
-0.87
0.79
1/2 : 0
-0.87
0.97
0 : 3/4
0.95
-0.97
0 : 1/2
0.89
0.96
0 : 1/2
0.96
-0.92
0 : 1/4
0.84
0.90
1/4 : 0
-0.98
-0.94
0 : 1/4
0.86
25-05
CRB
0.82
0 : 1/4
-0.92
0.92
0 : 1/4
0.98
26-05
-0.86
0 : 1/4
0.76
25-05
0.92
0 : 1/4
1.00
0.90
0 : 1/2
-0.98
0.92
0 : 1
1.00
0.93
0 : 0
0.99
-0.96
0 : 0
0.88
0.89
0 : 1/2
-0.97
0.86
0 : 1/4
-0.94
21'
0.84
0 : 1/4
-0.96
31'
0.88
0 : 3/4
0.96
26-05
0.99
0 : 1/2
0.85
26-05
0.95
0 : 1/4
0.95
77
0.45
0 : 0
-0.61
Danh sách giải đấu

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Phụ trách Tạp chí:
Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng
Phó Tổng Biên tập Thường trực:
Thạc Thị Thanh Thảo
Phó Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x