Bảng xếp hạng V.League
TT
Đội bóng
Trận
Thắng
Hòa
Thua
+/-
Điểm
1
Hải Phòng
2
2
0
0
4
2
+2
6
WW
2
Bình Dương
2
2
0
0
3
1
+2
6
WW
3
Đà Nẵng
2
2
0
0
2
0
+2
6
WW
4
Bình Định
2
1
1
0
2
1
+1
4
WD
5
Nam Định
2
1
0
1
5
3
+2
3
LW
6
TP Hồ Chí Minh
2
1
0
1
2
1
+1
3
WL
7
Hoàng Anh Gia Lai
2
1
0
1
2
2
0
3
WL
8
Than Quảng Ninh
2
1
0
1
2
2
0
3
LW
9
Sài Gòn
2
1
0
1
1
1
0
3
LW
10
SLNA
2
0
1
1
2
3
-1
1
LD
11
Thanh Hóa
2
0
1
1
0
1
-1
1
DL
12
Viettel
2
0
1
1
0
1
-1
1
DL
13
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
0
0
2
1
4
-3
0
LL
14
Hà Nội
2
0
0
2
1
5
-4
0
LL
TT
Đội bóng
Trận
Thắng
Hòa
Thua
+/-
Điểm
1
Nam Định
1
1
0
0
3
0
+3
3
2
TP Hồ Chí Minh
1
1
0
0
2
0
+2
3
3
Hải Phòng
1
1
0
0
3
2
+1
3
4
Hoàng Anh Gia Lai
1
1
0
0
2
1
+1
3
5
Bình Định
1
1
0
0
1
0
+1
3
6
Bình Dương
1
1
0
0
1
0
+1
3
7
Đà Nẵng
1
1
0
0
1
0
+1
3
8
Sài Gòn
1
1
0
0
1
0
+1
3
9
SLNA
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Thanh Hóa
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Hà Nội
1
0
0
1
1
2
-1
0
12
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
0
0
1
1
2
-1
0
13
Than Quảng Ninh
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Viettel
1
0
0
1
0
1
-1
0
TT
Đội bóng
Trận
Thắng
Hòa
Thua
+/-
Điểm
1
Bình Dương
1
1
0
0
2
1
+1
3
2
Than Quảng Ninh
1
1
0
0
2
1
+1
3
3
Đà Nẵng
1
1
0
0
1
0
+1
3
4
Hải Phòng
1
1
0
0
1
0
+1
3
5
Bình Định
1
0
1
0
1
1
0
1
6
Viettel
1
0
1
0
0
0
0
1
7
Nam Định
1
0
0
1
2
3
-1
0
8
SLNA
1
0
0
1
1
2
-1
0
9
Sài Gòn
1
0
0
1
0
1
-1
0
10
TP Hồ Chí Minh
1
0
0
1
0
1
-1
0
11
Hoàng Anh Gia Lai
1
0
0
1
0
1
-1
0
12
Thanh Hóa
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
0
0
1
0
2
-2
0
14
Hà Nội
1
0
0
1
0
3
-3
0
TT
Đội bóng
Trận
Thắng
Hòa
Thua
+/-
Điểm
1
Hải Phòng
2
2
0
0
3
0
+3
6
2
Bình Định
2
2
0
0
2
0
+2
6
3
Đà Nẵng
2
1
1
0
1
0
+1
4
4
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
1
1
0
1
0
+1
4
5
Nam Định
2
1
0
1
2
2
0
3
6
Sài Gòn
2
1
0
1
1
1
0
3
7
SLNA
2
1
0
0
1
1
0
3
8
Bình Dương
2
1
0
1
1
1
0
3
9
Hà Nội
2
1
0
1
1
2
-1
3
10
Thanh Hóa
2
0
1
1
0
1
-1
1
11
Viettel
2
0
1
0
0
1
-1
1
12
TP Hồ Chí Minh
2
0
1
1
0
1
-1
1
13
Than Quảng Ninh
2
0
1
1
0
1
-1
1
14
Hoàng Anh Gia Lai
2
0
0
1
0
2
-2
0
TT
Đội bóng
Trận
Thắng
Hòa
Thua
+/-
Điểm
1
Hải Phòng
1
1
0
0
2
0
+2
3
2
Nam Định
1
1
0
0
2
0
+2
3
3
Đà Nẵng
1
1
0
0
1
0
+1
3
4
Sài Gòn
1
1
0
0
1
0
+1
3
5
Bình Dương
1
1
0
0
1
0
+1
3
6
Hà Nội
1
1
0
0
1
0
+1
3
7
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
1
0
0
1
0
+1
3
8
Bình Định
1
1
0
0
1
0
+1
3
9
Thanh Hóa
1
0
1
0
0
0
0
1
10
Than Quảng Ninh
1
0
1
0
0
0
0
1
11
TP Hồ Chí Minh
1
0
1
0
0
0
0
1
12
Hoàng Anh Gia Lai
1
0
0
0
0
1
-1
0
13
SLNA
1
0
0
0
0
1
-1
0
14
Viettel
1
0
0
0
0
1
-1
0
TT
Đội bóng
Trận
Thắng
Hòa
Thua
+/-
Điểm
1
Hải Phòng
1
1
0
0
1
0
+1
3
2
SLNA
1
1
0
0
1
0
+1
3
3
Bình Định
1
1
0
0
1
0
+1
3
4
Đà Nẵng
1
0
1
0
0
0
0
1
5
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
0
1
0
0
0
0
1
6
Viettel
1
0
1
0
0
0
0
1
7
Thanh Hóa
1
0
0
1
0
1
-1
0
8
Sài Gòn
1
0
0
1
0
1
-1
0
9
Bình Dương
1
0
0
1
0
1
-1
0
10
Hoàng Anh Gia Lai
1
0
0
1
0
1
-1
0
11
Than Quảng Ninh
1
0
0
1
0
1
-1
0
12
TP Hồ Chí Minh
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Hà Nội
1
0
0
1
0
2
-2
0
14
Nam Định
1
0
0
1
0
2
-2
0
TT
Đội bóng
Trận
Thắng
Hòa
Thua
+/-
Điểm
1
Hải Phòng
2
2
0
0
4
2
+2
6
2
Bình Dương
2
2
0
0
3
1
+2
6
3
Đà Nẵng
2
2
0
0
2
0
+2
6
4
Bình Định
2
1
1
0
2
1
+1
4
5
Nam Định
2
1
0
1
5
3
+2
3
6
TP Hồ Chí Minh
2
1
0
1
2
1
+1
3
7
Hoàng Anh Gia Lai
2
1
0
1
2
2
0
3
8
Than Quảng Ninh
2
1
0
1
2
2
0
3
9
Sài Gòn
2
1
0
1
1
1
0
3
10
SLNA
2
0
1
1
2
3
-1
1
11
Thanh Hóa
2
0
1
1
0
1
-1
1
12
Viettel
2
0
1
1
0
1
-1
1
13
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
0
0
2
1
4
-3
0
14
Hà Nội
2
0
0
2
1
5
-4
0
TT
Đội bóng
Trận
Thắng
Hòa
Thua
+/-
Điểm
1
Nam Định
1
1
0
0
3
0
+3
3
2
TP Hồ Chí Minh
1
1
0
0
2
0
+2
3
3
Hải Phòng
1
1
0
0
3
2
+1
3
4
Hoàng Anh Gia Lai
1
1
0
0
2
1
+1
3
5
Bình Định
1
1
0
0
1
0
+1
3
6
Bình Dương
1
1
0
0
1
0
+1
3
7
Đà Nẵng
1
1
0
0
1
0
+1
3
8
Sài Gòn
1
1
0
0
1
0
+1
3
9
SLNA
1
0
1
0
1
1
0
1
10
Thanh Hóa
1
0
1
0
0
0
0
1
11
Hà Nội
1
0
0
1
1
2
-1
0
12
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
0
0
1
1
2
-1
0
13
Than Quảng Ninh
1
0
0
1
0
1
-1
0
14
Viettel
1
0
0
1
0
1
-1
0
TT
Đội bóng
Trận
Thắng
Hòa
Thua
+/-
Điểm
1
Bình Dương
1
1
0
0
2
1
+1
3
2
Than Quảng Ninh
1
1
0
0
2
1
+1
3
3
Đà Nẵng
1
1
0
0
1
0
+1
3
4
Hải Phòng
1
1
0
0
1
0
+1
3
5
Bình Định
1
0
1
0
1
1
0
1
6
Viettel
1
0
1
0
0
0
0
1
7
Nam Định
1
0
0
1
2
3
-1
0
8
SLNA
1
0
0
1
1
2
-1
0
9
Sài Gòn
1
0
0
1
0
1
-1
0
10
TP Hồ Chí Minh
1
0
0
1
0
1
-1
0
11
Hoàng Anh Gia Lai
1
0
0
1
0
1
-1
0
12
Thanh Hóa
1
0
0
1
0
1
-1
0
13
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1
0
0
1
0
2
-2
0
14
Hà Nội
1
0
0
1
0
3
-3
0
TT
Đội bóng
Trận
BT0
BT1
BT2
BT3
BT4
BT5
BT6
BT7
BT>7
TB
1
Nam Định
2
0
0
0
1
0
1
0
0
0
4.00
2
Hải Phòng
2
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3.00
3
Hà Nội
2
0
0
0
2
0
0
0
0
0
3.00
4
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2.50
5
SLNA
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
2.50
6
Bình Dương
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2.00
7
Hoàng Anh Gia Lai
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2.00
8
Than Quảng Ninh
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
2.00
9
Bình Định
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1.50
10
TP Hồ Chí Minh
2
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1.50
11
Đà Nẵng
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1.00
12
Sài Gòn
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1.00
13
Thanh Hóa
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0.50
14
Viettel
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0.50
TT
Đội bóng
Ít nhất
Nhiều nhất
Trung bình
Sức chứa
% bán vé
1
Nam Định
16000
16000
16000
30000
53%
2
Sài Gòn
14500
14500
14500
20000
73%
3
Đà Nẵng
12000
12000
12000
20500
59%
4
Hoàng Anh Gia Lai
10000
10000
10000
13000
77%
5
Thanh Hóa
10000
10000
10000
14000
71%
6
Bình Dương
7000
7000
7000
20250
35%
7
Hải Phòng
6000
6000
6000
28000
21%
8
TP Hồ Chí Minh
6000
6000
6000
20000
30%
9
Than Quảng Ninh
5000
5000
5000
15000
33%
10
Hà Nội
4500
4500
4500
22500
20%
11
Viettel
4500
4500
4500
22500
20%
12
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
3500
3500
3500
22000
16%
13
SLNA
3500
3500
3500
25000
14%
14
Bình Định
3000
3000
3000
25000
12%
Giải đấu chính
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x