20-08
FT
20-08
FT
21-08
FT
21-08
FT
20-08
PSM
FT
20-08
AGF
FT
20-08
FT
21-08
FT
20-08
0.78
0 : 1 1/4
-0.94
21-08
UCV
FT
21-08
FT
0.99
1/2 : 0
0.93
20-08
FT
20-08
-0.98
1/4 : 0
0.82
-0.97
1/4 : 0
0.81
0.75
0 : 1/4
-0.91
0.70
3/4 : 0
-0.86
-0.98
0 : 3/4
0.82
20-08
0.67
0 : 1
-0.91
0.72
3/4 : 0
-0.96
0.82
1/4 : 0
0.94
0.87
1 1/4 : 0
0.89
21-08
FT
20-08
FT
20-08
0.88
0 : 3/4
1.00
0.79
1/2 : 0
-0.91
-0.91
0 : 0
0.79
21-08
FT
21-08
FT
20-08
-0.90
0 : 0
0.74
-0.94
0 : 1/2
0.78
0.98
0 : 1/2
0.86
0.81
1/4 : 0
-0.97
-0.89
0 : 0
0.73
-0.94
1/4 : 0
0.78
-0.78
1/4 : 0
0.62
0.73
0 : 0
-0.89
0.88
0 : 1
0.96
0.96
0 : 1 1/2
0.88
0.84
0 : 1/4
1.00
20-08
VPS
FT
-0.88
0 : 1
0.72
20-08
0.82
0 : 1/2
-0.98
-0.83
1/4 : 0
0.67
Danh sách giải đấu

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0912 225 667
Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn

x