Câu chuyện người Việt ở Berlin xoay quanh đội bóng VLC Berlin

FC VLC Berlin không chỉ là món ăn tinh thần tuyệt vời của người Việt yêu bóng đá, mà còn giống như một nơi tìm về cội nguồn Việt Nam, tạo cơ hội để “con lạc cháu hồng” ở Berlin gắn bó với nhau, hướng về quê hương đất nước.

08:06 - 24/06/2024
Tags: