Cùng một tác giả
 • Tai nạn ở Hàng Xanh và ám ảnh tửu nghiệp Tai nạn ở Hàng Xanh và ám ảnh tửu nghiệp

  “Ly cuối rồi về”, đàn ông nói với bạn nhậu trên bàn. Và rất nhiều lần, cái động thái “rướn thêm chút nữa” ấy biến bữa tiệc hôm ấy là lần cuối họ còn được nhậu trên đời.

  10:05 ngày 25-10-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 23): “Chết” vì kiêu ngạo Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 23)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  22:32 ngày 11-07-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 22): Võ sĩ số 1 hành tinh Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 22)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  19:32 ngày 05-07-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 21): Dùng rượu và sex để quên đi thực tại trống trải Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 21)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  17:30 ngày 04-07-2018

 • Tự truyện ‘Sự thật không tranh cãi’ của Mike Tyson (Kỳ 20): Lạc lối trong vòng tay Don King Tự truyện ‘Sự thật không tranh cãi’ của Mike Tyson (Kỳ 20)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  16:45 ngày 03-07-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 19): Quay cuồng trong mớ bòng bong bạo lực Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 19)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  16:36 ngày 02-07-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 18): Ngã rẽ mới dần mở ra Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 18)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  16:57 ngày 01-07-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike (Kỳ 17): Màn trở mặt của những người đàn bà thâm hiểm Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike (Kỳ 17)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  16:49 ngày 30-06-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 16): Con ngỗng vàng trên sàn quyền Anh Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 16)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  15:41 ngày 29-06-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 15): Quyết định ngu nhất trong đời Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 15)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  14:10 ngày 28-06-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 14): Bước vào cuộc sống trụy lạc Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 14)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  19:36 ngày 27-06-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 13): Lên đỉnh thế giới trong nỗi cô đơn Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 13)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  13:12 ngày 26-06-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 12): Mồ côi mẹ, đoạn tuyệt với quá khứ Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 12)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  15:38 ngày 25-06-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 11): Coi đối thủ là… thức ăn Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 11)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  16:34 ngày 24-06-2018

 • Tự truyện “Sự thật không tranh cãi” của Mike Tyson (Kỳ 10): Bất công đầu đời Tự truyện “Sự thật không tranh cãi” của Mike Tyson (Kỳ 10)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  12:40 ngày 23-06-2018

 • Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 9): Những trận đầu tiên của "Vua knock-out" Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 9)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  09:20 ngày 22-06-2018

 • Tự truyện Mike Tyson - Sự thật không tranh cãi (Kỳ 8): 3 tay đấm hun đúc nên quyết tâm của "Quái vật thép" Tự truyện 'Sự thật không tranh cãi' của Mike Tyson (Kỳ 8)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  14:22 ngày 20-06-2018

 • Tự truyện “Sự thật không tranh cãi” của Mike Tyson (Kỳ 7): Đổi đời nhờ gặp minh sư Tự truyện “Sự thật không tranh cãi” của Mike Tyson (Kỳ 7)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  17:48 ngày 19-06-2018

 • Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 6): Bước vào thế giới quyền Anh Tự truyện "sự thật không tranh cãi" của Mike Tyson (Kỳ 6)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  15:58 ngày 18-06-2018

 • Tự truyện “Sự thật không tranh cãi” của Mike Tyson (Kỳ 5): Bước ngoặt từ hình tượng Muhammad Ali Tự truyện “Sự thật không tranh cãi” của Mike Tyson (Kỳ 5)

  Cuốn tự truyện Undisputed Truth (tạm dịch: “Sự thật không tranh cãi”) phản ánh khá chính xác cuộc đời quằn quại của “Mike Thép”, một thanh niên Mỹ da màu tưởng như đã thoát được lớp đáy xã hội nhưng lại bị nhấn sâu hơn bởi bản tính ngông cuồng đầy bản năng của mình…

  10:36 ngày 17-06-2018

15/12
Manchester United
21:00
Everton
Wolves
21:00
Tottenham Hotspur
Arsenal
23:30
Manchester City
17/12
Crystal Palace
02:45
Brighton & Hove Albion
21/12
Everton
19:30
Arsenal
Aston Villa
22:00
Southampton
AFC Bournemouth
22:00
Burnley
Brighton & Hove Albion
22:00
Sheffield United
Newcastle
22:00
Crystal Palace
Norwich City
22:00
Wolves
West Ham United
22:00
Liverpool
22/12
Manchester City
00:30
Leicester City
Watford
21:00
Manchester United
8/12
Brighton & Hove Albion
2 - 2
Wolves
10/12
West Ham United
1 - 3
Arsenal
14/12
Liverpool
2 - 0
Watford
Burnley
1 - 0
Newcastle
Chelsea FC
0 - 1
AFC Bournemouth
Leicester City
1 - 1
Norwich City
Sheffield United
2 - 0
Aston Villa
15/12
Southampton
0 - 1
West Ham United
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
Liverpool
17
28
49
2
Leicester City
17
29
39
3
Manchester City
16
25
32
4
Chelsea FC
17
6
29
5
Sheffield United
17
5
25
6
Manchester United
16
6
24
7
Wolves
16
4
24
8
Tottenham Hotspur
16
7
23
9
Arsenal
16
0
22
10
Crystal Palace
16
-4
22
11
Newcastle
17
-7
22
12
Burnley
17
-7
21
13
Brighton & Hove Albion
16
-4
19
14
AFC Bournemouth
17
-5
19
15
West Ham United
17
-9
19
16
Everton
16
-9
17
17
Aston Villa
17
-7
15
18
Southampton
17
-18
15
19
Norwich City
17
-17
12
20
Watford
17
-23
9
Thông tin Toà soạn

Báo điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Tùng Điển Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Điện thoại: 0903263198 - 0912225667

x